07.11.2012

Opetus lukuvuonna 2010 - 2011

Yliopiston lukuvuosi on 1.8.2010-31.7.2011. Lukuvuoden opetusperiodit ovat seuraavat:


ensimmäinen periodi 1.9.-22.10.2010

toinen periodi 25.10.-17.12.2010

kolmas periodi
10.1.-11.3.2011

neljäs periodi
14.3.-20.5.2011

kesälukukausi
23.5.-30.6.2011

 

TIEDOTUSTILAISUUDET

  • perusopinnot: to 9.9.2010 klo 14, F 106
  • aine- ja syventävät opinnot: to 9.9. klo 15, F 106

Suomalaisen viittomakielen alustava ohjelma lukuvuodeksi 2010–2011. Kursseille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen alkaa seuraavasti:

  • 9.8.2010 kielten laitoksen yhteiset opinnot
  • 2.9.2010 klo 12 suomalaisen viittomakielen perusopinnot
  • 16.8.2010 suomalaisen viittomakielen aine- ja syventävät opinnot.

Tarkista opetusajat ja -paikat Korpista!

TUTKINNON VALINNAISIIN OPINTOIHIN

HTKP102 Johdatus tieto- ja viestintäteknologiaan / luennot   2 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento, ryhmä A

Välisalo

I

15.9.2010

ke 12–14

M 103

Luento, ryhmä B

Välisalo

I

16.9.2010

to 14–16

A 103

 HTKP103 Johdatus tieto- ja viestintäteknologiaan / harjoitukset   2 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Johdantoluento

(valitaan yksi)

Välisalo

I

8.9.2010

ke 12–14

M 103

Välisalo

I

9.9.2010

to 14–16

A 103

Harjoitukset (valitaan yksi ryhmä)

Välisalo

I

13.9.2010

ma 14–16

A 104

Välisalo

I

13.9.2010

ma 16–18

A 104

Välisalo

I

17.9.2010

pe 12–14

A 104

 SVKY095 Opettajatuutorointi  2 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

 

 

 


Linja K1

PERUSOPINNOT

KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen  3 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

6.9.2010

ma 10–12, pe 10–12

Ks. Korpista.

 SVKP111 Kielentutkimuksen peruskäsitteet 2 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

II

29.10.2010

pe 10.00–11.30

F 106

 
SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen 5 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

III

20.1.2011

to 8–12

F 106

  

SVKP122 Viitottujen kielten rakenteen harjoituskurssi 5 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Takkinen

IV

15.3.2011

ti 12–16

F 105

 
SVKP123 Äidinkieli 5 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

7.9.2010

ti 12–14

F 106

 
SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä   2 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

7.9.2010

ti 8–10

F 105

 
SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri   3 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

6.9.2010

ma 12–14

F 106

 
SVKP142 Kielen omaksuminen 2 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Takkinen

IV

16.3.2011

ke 8–11

F 205

 

Linja K2


PERUSOPINNOT


KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen  3 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

6.9.2010

ma 10–12, pe 10–12

Ks. Korpista.

 
SVKP211 Kielentutkimuksen peruskäsitteet 2 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

II

29.10.2010

pe 10.00–11.30

F 106

 
SVKP221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen 5 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

II

20.1.2011

to 8–12

F 106

 
SVKP231 Kulttuurienvälinen viestintä   2 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

7.9.2010

ti 8–10

F 105

 
SVKP232 Kuurojen historia ja kulttuuri 3 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

6.9.2010

ma 12–14

F 106

 
SVKP242 Kielen omaksuminen 2 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Takkinen

IV

16.3.2011

ke 8–11

F 205

 

 

AINEOPINNOT


SVKA141 Viittomakielinen viestintä I    5 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

8.9.2010

ke 8–10

F 105

 
SVKA142 Viittomakielinen viestintä II   5 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

III–IV

18.1.2011

ti 8–10

F 105

 KLSA101 Teoriaa ja käytäntöä opettajan työhön   5 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Toomar

III–IV

21.1.2011

pe 12–15

Katso Korpista.

 KLSA120 Johdatusta kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen  3 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Dufva

I I

25.10.2010

ma 10–12, pe 10–12

Ks.  Korpista.

 KLSA320 Johdatusta diskurssintutkimukseen  3 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Solin

I

6.9.2010

ma 10–12, ke 14–16

Ks. Korpista.

 KLSA922 Johdatusta eurooppalaisen kulttuurin tutkimukseen  3 op


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Merisalo

I–II

7.9.2010

ti 16–18

Katso Korpista.

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT


SVKS102 Seminaari 5 op


opettajat

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Seminaari

Takkinen

I–IV

16.9.2010

to 8–10

F 105, S 303

Suuri graduseminaari

Reiman

II

IV

13.–14.12.2010

9.–10.5.2011

ma ja ti 8–16

A 103

HUOM! Seminaarin aluksi suoritetaan opintojakso KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon (tiedot alla).

 KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon


opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

17.9.2010

pe 9–11 ja 12–15

Ks. Korpista.

III

21.1.2011

 SVKS117 Kielten tutkimusmenetelmät  5 op


opettajat

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Takkinen

I–II

16.9.2010

to 8–10

F 105

 KLSS101 Toisen kielen oppiminen 5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

III–IV

18.1.2011

ti 10–12

Ks. Korpista.

 KLSS104 Kielitaidon arviointi 5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Huhta, Tarnanen

III

17.1.2011

ma ja ke 12–14

Ks. Korpista.

 KLSS105 Yhteinen eurooppalainen viitekehys ja eurooppalainen kielisalkku 5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Toomar

II

25.10.2010

ma 10–12,

pe 10–12

Ks. Korpista.

Luento

Toomar

III

17.1.2011

 KLSS108 Kieli ja identiteetti 5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pöyhönen

IV

14.3.2011

ma ja ke 12–14

Ks. Korpista.

 KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen  5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Westinen

I–II

9.9.2010

to 14–16

Ks. Korpista.

 KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka 5 op


opettajat

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Kyllönen, Saarinen

II

25.10.2010

ma ja ke 12–14

Ks. Korpista.

 KLSS143 Dialogisuus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa   5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Dufva

III–IV

17.1.2011

ma 14–16

Ks. Korpista.

 KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus   5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

III

18.1.2011

ti 16–19

Ks. Korpista.

 KLSS335 Genre  5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Solin

III

18.1.2011

ti 14–16, to 10–12

Ks. Korpista.

 KLSS3xx Apua analyysiin   5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pietikäinen

II

7.9.2010

ti 16–19

Ks. Korpista.

 KLSS702 Kvantitatiiviset menetelmät 5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Rahkonen

III–IV

18.1.2011

ti 8–10

Ks. Korpista.

 KLSS706 Äidinkielen omaksumisen tutkimusmenetelmiä 5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Takkinen

III–IV

20.1.2011

to 8–10

F 205

 KLSS711 Kielen oppimisen ja opettamisen pro gradu -seminaari   5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Seminaari

Dufva

I–IV

7.9.2010

ti 12–14

Ks. Korpista.

 KLSS718 Projektikurssi  5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Martin

I–II

16.9.2010

to 12–14

Ks. Korpista.

 KLSS719 Projektikurssi  5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Martin

III–IV

20.1.2011

to 12–14

Ks. Korpista.

 KLSS730 Diskurssintutkimuksen pro gradu -seminaari 5 op


opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Seminaari

Pietikäinen

I–IV

8.9.2010

ke 16–18

Ks. Korpista.

 KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret  5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Merisalo

I

6.9.2010

ma 18–20

Ks. Korpista.

 KLSS903 Kielikontaktit       5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

IV

14.3.2011

ma ja pe 10–12

Ks. Korpista.