Suomalaisen viittomakielen opetusohjelma 2012-2013

Opetusohjelma 2012-2013 Korpissa

Kurssikuvaukset näkyvät laajennetussa listauksessa.

Laajannettu listaus

Muut

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)