Suomalaisen viittomakielen opetusohjelma 2012-2013

Opetusohjelma 2012-2013 Korpissa

Kurssikuvaukset näkyvät laajennetussa listauksessa.

Laajannettu listaus

Kevät

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Muut

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)