14.06.2012

Opetussuunnitelma 2007-2009

Suomalaisen viittomakielen opinnoissa on valittavana kaksi linjaa: K1 (äidinkielen linja) ja K2 (vieraan kielen linja). K1-linjalla voivat opiskella ne, joiden äidinkieli on (suomalainen) viittomakieli, tai ne, joiden kielitaito arvioidaan riittävän hyväksi. K2-linjalla opiskelevat muut. Suomalaisesta viittomakielestä voi molemmilla linjoilla suorittaa perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Suomalaisen viittomakielen opiskelija perehtyy kielitieteen perusteisiin, viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomakieliseen yhteisöön, sen kulttuuriin, kirjallisuuteen ja historiaan sekä viittomakielen omaksumiseen ja kaksikielisyyteen. K1-linjalla opiskelijat paneutuvat lisäksi viittomakieliseen viestintään ja K2-linjalla kielitaidon hankkimiseen.

Suomalaista viittomakieltä pääaineenaan opiskelleet toimivat erilaisissa viittomakielen asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä (esim. tutkijoina sekä viittomakielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoina). Viittomakielen aineenopettajakoulutus antaa pätevyyden toimia viittomakielen aineenopettajana peruskoulussa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa sekä muissa aikuisoppilaitoksissa. Opinnot antavat valmiuden myös oppimateriaaliasiantuntijan sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen tehtäviin.