19.01.2015

Kieliasiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden opetussuunnitelma

Suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatintutkinto (HuK)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op

 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

 

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintä- sekä työelämäopinnot 8–11 op

 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

 

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot.

 

Yleisopinnot 8 - 11 op

 

SVKY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

Äidinkieli viittomakieli

Suomen kieli

3 op

Vieras kieli (voi olla myös ruotsin kieli*)

3 op

SVKY096 Kypsyysnäyte

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 op

Äidinkieli suomen kieli

Äidinkielen viestintä (jää pois, mikäli suorittaa suomen kielen perusopinnot)

3 op

Toinen kotimainen kieli (kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)

3 op

Vieras kieli (tulee automaattisesti osoitetuksi suomalaisen viittomakielen perusopinnoilla)

3 op

SVKY096 Kypsyysnäyte

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 op

* Kun koulukieli ollut suomi, suositellaan, että suorittaa vieraana kielenä ainakin ruotsin kielen.

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot 30 op

 

 

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot 50 op

 

Sivuaineopinnot

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineen opintoja siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Maisterin tutkinto (FM)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaine 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • työelämätuntemus väh. 5 op

 • maisterin portfolio 5 op

 • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

 

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisina sisältyvät työelämätuntemus ja maisterin portfolio.

Maisterintutkinnon pakolliset muut opinnot 10 op

 

Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot 80 op