23.05.2012

Sivuaineopiskelijoiden opetussuunnitelma

Suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma 2012-2015

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot 26–30 op

 

* Opiskelijan, joka on suorittanut opintojaksot KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen ja KLSP005 Kohti kielenopettajuutta tai KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta johonkin muuhun kieliaineeseen, perusopintojen laajuus on 26 op.

 

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot 37 op

* Opiskelija, joka on jo suorittanut opintojaksot KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen ja KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen johonkin muuhun kieliaineeseen, valitsee tilalle opintojakson KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa (5 op) tai 5 op suomalaisen viittomakielen syventäviä opintoja.