20.06.2017

Opinnäytteet

Suomalaisen viittomakielen oppiaineessa suoritetut opinnäytteet

Ohjeita opinnäytetyöhön

Pro gradut

Lisensiaatintutkielmat

  • Jantunen, Tommi (2005). Mistä on pienet tavut tehty? Analyysi suomalaisen viittomakielen tavusta prosodisen mallin viitekehyksessä. Suomalaisen viittomakielen lisensiaatintutkielma. Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.

Tohtorinväitöskirjat

  • Jantunen, Tommi (2008). Tavu ja lause: tutkimuksia kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä. Suomalaisen viittomakielen tohtorinväitöskirja. Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto. [Artikkeliväitöskirjan itsenäinen johdanto-osa on julkaistu vuonna 2009 sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities (nro 117). Julkaisun pdf-muotoinen open access -versio on ladattavissa tästä.]