Opinnäytteet

Ohjeita opinnäytetyöhön

Pro gradut

Lisensiaatintutkielmat

  • Jantunen, Tommi (2005). Mistä on pienet tavut tehty? Analyysi suomalaisen viittomakielen tavusta prosodisen mallin viitekehyksessä. Suomalaisen viittomakielen lisensiaatintutkielma. Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.

Tohtorinväitöskirjat

  • De Meulder, Maartje (2016). The power of language policy : the legal recognition of sign languages and the aspirations of deaf communities. The PhD thesis. Jyväskylä studies in humanities 301.
    https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52219
  • Jantunen, Tommi (2008). Tavu ja lause: tutkimuksia kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä. Suomalaisen viittomakielen tohtorinväitöskirja. Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto. [Artikkeliväitöskirjan itsenäinen johdanto-osa on julkaistu vuonna 2009 sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities (nro 117). https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/20009