04.11.2015

Opintojen ajoitus

Malliesimerkki HuK-tutkinnon opintojen ajoittamiseen 

 

viittomankieli-opintopolku

*Valinnainen mutta suositeltava opintojakso