19.04.2013

Sivuainevalinta

Suomalaisen viittomakielen perusopintojen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on riittävä viittomakielen taito.

Opiskelija:

  • ymmärtää omaan elämäänsä ja taustaansa liittyvää viittomistoa ja selkeiden, helpohkojen viestien ydinsisällön
  • osaa tuottaa kulttuurisesti oikein yleisimmät fraasit ja kertoa itseensä liittyvistä asioista sekä selviytyy arkipäivän keskusteluista viittomakielisten kanssa

Kielitaidon arvioimiseksi hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun. Aineopintojen opinto-oikeutta voi hakea, kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.