LATS030 Kreikka 1 - Itseopiskelu ja verkkotentti 4 op (01.08.2012 - 31.07.2020)

Kotisivu
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/latina/opiskelu/opetussuunnitelmat/latinanopetussuunnitelma-2015-2017#LATS030 Kreikka 1 (4 op)
Ajankohtaista
Huom . Kyseisen kurssi on osaa latinan syventäviä opintoja ja se on tarkoitettu ainoastaan  latinaa pääaineena lukeville opiskelijoille.

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna. Kuulustelu tapahtuu  verkkotenttinä . Jos haluat suorittaa kurssin, ota ensin yhteyttä ohjaaja Jean-Michel Kalmbachiin. Ohjaaja ilmoittaa sinut kurssille Korpissa ja lisää sinut myös LATSS030 -Moodle-kurssille, jossa voit suorittaa tentin verkkotenttinä ohjaajan kanssa sovitussa ajassa ja ohjaajan ohjeiden mukaisesti.

Huom 1.  Ei kirjatenttimahdollisuutta!

Huom 2.  Ota aina ensin yhteyttä ohjaajaan!

 
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen