ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria KIRJATENTTI 2 op (01.08.2009 - 31.07.2020)

Kotisivu
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/antiikki/ops2015-2017/copy_of_antiikinkulttuuriopetussuunnitelma-2015-2017#ANTP023%20Rooman%20topografia%20ja%20rakennushistoria%20%282%20op%29
Oppimateriaalit

Ajankohtaista
Tentaattori: Raija Vainio. Opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen