LATP021 Antiikin mytologia 2 op (01.08.2009 - 31.07.2020)

Kotisivu
https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/kieli-ja-viestintatieteiden-laitoksen-erilliset-opintokokonaisuudet/unit/5597
Suoritustavat
Arviointi: Arviointi asteikolla 0-5.
Tavoite
Osaamistavoitteet:
• Opiskelija pystyy kertomaan antiikin mytologian tärkeimmät tarut ja mytologisten henkilöiden kohtalot,
• tunnistaa mytologiset viittaukset kirjallisuudessa.
Oppimateriaalit

Ajankohtaista
Tentaattori: Raija Vainio. Opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.
Kurssin yksityiskohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen