Suomalaisen viittomakielen opetusohjelma 2014 - 2015

Suomalaisen viittomakielen opetusohjelma 2014 - 2015

Muut

Johdanto

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
KOEHE11 Koehenkilölista 19.08.2011 31.12.2019 0 Korppi

Yleisopinnot

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
ITK Tentit 01.01.2014 31.07.2030 0 Korppi
TUTKOHJ Tutkielmien ohjaus 02.09.2013 31.07.2020 0 Korppi
VENY096 Maturiteetti 01.08.2012 31.07.2020 1 Korppi

Perusopinnot (approbatur)

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
ANTP003 Kreikan historia - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
ANTP004 Rooman historia - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
ANTP010 Johdatus antiikin kulttuuriin - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
ANTP011 Antiikin mytologia - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP012 Antiikin historia - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
ANTP012 Antiikin historia - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP016 Antiikin kirjallisuuden historia KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP016 Antiikin kirjallisuuden historia KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
ANTP017 Kreikan kirjallisuuden historia - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP017 Kreikan kirjallisuuden historia - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
ANTP018 Rooman kirjallisuuden historia - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
ANTP018 Rooman kirjallisuuden historia - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP019 Antiikin kirjallisuus 2 - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP020 Antiikin taide - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP021 Kreikan taide - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP022 Rooman taide - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP023 Rooman topografia ja rakennushistoria KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP024 Ateenan topografia ja rakennushistoria - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP025 Antiikin filosofia - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP030 Antiikin uskonto - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
ANTP031 Johdatus antiikintutkimukseen - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
ANTP032 Antiikin retoriikka - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
ANTP033 Antiikin perinne 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
ANTP034 Antiikin perinne 2 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
ANTP035 Antiikin mytologia 2 - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
ANTP036 Valinnaisia opintoja 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
ESPP051 Espanjan kielen historia ja espanjalainen kielitiede - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 1 Korppi
ESPP061 Espanjankielisten maiden historia - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
ESPP071 Espanjankielisten maiden kirjallisuus - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 6 Korppi
LATP021 Antiikin mytologia 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
RFIP036 Ranskalainen kulttuuri 01.08.2012 31.07.2020 4 Korppi

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Koodi Nimi Alkaa Päättyy Laajuus
LATS010 Käännöskoe tai latinankielinen essee - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
LATS011 Antiikin retoriikka - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
LATS016 Latinan historiallinen äänne- ja muoto-oppi - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 4 Korppi
LATS017 Latinan kielen kehitys - KERTAUSKUULUSTELU/KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
LATS019 Kirjahistoria 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
LATS020 Syvempi perehtyminen klassisen ajan kirjallisuuteen - KERTAUSKUULUSTELU/ KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
LATS021 Syvempi perehtyminen arkaaisen tai keisariajan kirjallisuuteen 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
LATS022 Ammattikirjallisuutta tai piirtokirjoituksia - KERTAUSKUULUSTELU/KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
LATS025 Keskiajan tai uuden ajan kirjallisuutta 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
LATS026 Kirjallisuutta valinnaisesti - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
LATS027 Myöhäisantiikin kirjallisuutta 01.08.2012 31.07.2020 3 Korppi
LATS030 Kreikka 1 - Itseopiskelu ja verkkotentti 01.08.2012 31.07.2020 4 Korppi
LATS031 Kreikka 2 - Itseopiskelu ja verkkotentti 01.08.2012 31.07.2020 4 Korppi
LATS032 Täydentäviä opintoja - KIRJATENTTI 01.08.2012 31.07.2020 2 Korppi
RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri 01.08.2009 31.07.2020 5 Korppi
RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 5 Korppi
RFIS082 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue - KIRJATENTTI 01.08.2009 31.07.2020 2 Korppi
VENS230 Venäjän kielen vaihtelu 01.08.2012 31.05.2019 5 Korppi