Suomalaisen viittomakielen opetusohjelma, lukuvuosi 2014 - 2015

Suomalaisen viittomakielen opetusohjelma, lukuvuosi 2014 - 2015
Laajannettu listaus

Syksy

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Perusopinnot (approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Muut

Johdanto

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)