Ulla-Maija

Tulkkaus

Viittomakielen tulkkaus ja sen koordinointi järjestetään tilausten mukaan opiskeluun, työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvissä tilanteissa. Tärkeimpiä tulkkaustoiminnan periaatteita ovat saavutettavuus, yhdenvertaisuus, laadukkuus ja toiminnan kehittäminen.