16.12.2014

Tulkkaustilauksen tekijän muistilista

  pihlaja03

Tulkkauksen koordinointi ja toteuttaminen sujuvoituvat, jos otat tulkkausta tilatessasi huomioon seuraavat seikat:

Lähetä tulkkaustilauksia koskevat asiat tulkkikoordinaattorin sähköpostiin ulla-maija.haapanen@jyu.fi ja tulkkien yhteiseen sähköpostiin tulkit@jyu.fi . Tavoitat meidät varmimmin, kun lähetät viestisi molempiin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoita viime hetken muutokset (alle tunti ennen tulkattavaa tapahtumaa) koordinaattorille myös tekstiviestillä p. 040 549 0041.

Tulkkaustilausta tai -peruutusta ei voi tehdä opiskelijaryhmän puolesta, vaan jokaisen tulee hoitaa tilauksiin liittyvät asiat itse. Näin varmistamme, että meillä on tarvittavat tiedot viittomakielisistä osallistujista tulkkauksen järjestämistä varten.

Kirjoita sähköpostin aihekenttään seuraavista vaihtoehdoista sopivin:

 1. TULKKAUSTILAUS
 2. TULKKAUSTILAUSMUUTOS
 3. TULKKAUSPERUUTUS
 4. LISÄTIETOJA TULKKAUSTILAUKSEEN

Vaihtoehtojen sisältö:

1. TULKKAUSTILAUS: tilaat tulkkauksen koko kurssille tai yksittäiseen tapahtumaan. Tulkkaustilaus tehdään vain kerran kutakin tulkkausta kohden.

Kun tilaus koskee koko kurssia, ilmoita viestissäsi kaikki seuraavat tiedot:

 • nimesi ja sähköpostiosoitteesi (varmista, että nämä näkyvät esim. sähköpostiviestisi lähettäjäkentässä)
 • kurssin koodi, alkamispäivämäärä ja -kellonaika
 • demoryhmän numero tai nimi

Halutessasi voit myös:

 • Kopioida kurssin www-sivun osoitteen Korpista, ja liittää sen viestiin. Näin saamme kurssin tarkemmat tiedot hyperlinkin kautta.
 • Kertoa lisätietoja kurssista tai siihen osallistumisestasi (esim. jos tiedossasi on jokin kokoontumiskerta, jolloin et pääse paikalle).

Jos kyseessä yksittäinen tapahtuma (tapaaminen, lukupiiri, ryhmätyö jne.), ilmoita viestissäsi seuraavat tiedot:

 • tapahtuman nimi
 • päivämäärä
 • tarkka alkamisaika ja arvioitu kesto
 • paikka
 • tarvittaessa tapaamispaikka tulkin kanssa

2. TULKKAUSTILAUSMUUTOS: ilmoitat jotakin yksittäistä kokoontumista tai koko kurssia koskevia muutoksia (paikkamuutos, aikamuutos jne.).

3. TULKKAUSPERUUTUS: peruutat osallistumisesi yksittäiseen tapahtumaan, yhteen kurssin kokoontumiseen tai koko kurssille.

4. LISÄTIETOJA TULKKAUSTILAUKSEEN: toimitat tulkeille materiaalia tulkattavaa tapahtumaa varten tai ilmoitat sellaisia tietoja, jotka eivät edellytä tulkkauksen koordinointia. (Koordinointia edellyttäviä tietoja ovat yllä mainitut vaihtoehdot 1-3 eli tulkatun tapahtuman tilaus-, muutos- ja peruutustiedot.)