15.06.2015

Opiskelijalle

Tuija ja Virpi 10

Tulkkaus on osa viestintäketjua. Haluamme hoitaa osuutemme mahdollisimman laadukkaasti, ja siksi haluamme tehdä yhteistyötä kanssasi. Yhteistyömme sujuvoituu, jos teet tilaukset, peruutukset ja muutokset ajoissa sekä ilmoitat tilauksiin liittyvät tiedot tarkasti.

Kokoonnumme lukukausittain palautekeskustelutilaisuuteen viittomakielisten opiskelijoiden ja muiden viittomakieltä opiskelevien opiskelijoiden kanssa. Käsittelemme palautteen, ja otamme sen huomioon kehittämistyössämme. Voit antaa meille myös jatkuvaa palautetta kasvokkain tai sähköpostilla. Arvostamme palautettasi, ja keskustelemme mielellämme tulkkaustoiminnasta.

Jos sinulla on tulkkauspalvelulain mukainen oikeus tulkkauspalveluihin, hoidathan opiskelutulkkaustilauksesi kuntoon ennen lukuvuoden alkua.

Uusi opiskelija:

  • tee opiskelutulkkaushakemus Kelan VATU-keskukseen 
  • kun olet saanut opiskelutulkkauspäätöksen VATU-keskuksesta, tee opiskelutulkkaustilaus Kelan välityskeskukseen 
  • mainitse välityskeskukseen jättämäsi tilauksen yhteydessä, että olet Jyväskylän yliopiston opiskelija (näin varmistat, että yliopiston tulkit hoitavat opiskelutulkkauksesi ja sen koordinoinnin ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien).

Jatkava opiskelija:

  • tee opiskelutulkkaustilaus Kelan välityskeskukseen aina lukuvuoden alussa
  • mainitse tilauksen yhteydessä, että olet Jyväskylän yliopiston opiskelija.

Mikäli sinulla ei ole oikeutta tulkkauspäätökseen, ota yhteyttä tulkkikoordinaattoriin ja sovi hänen kanssaan tulkkausjärjestelyistä.