05.12.2017

Opiskelutulkkaus

Tuija ja Virpi 6 Dsc 2219 700x240

Opiskelutulkkaus integroituu oppimiseen tähtäävään toimintaan. Tulkkausta järjestetään monenlaisiin opiskeluun liittyviin tilanteisiin, kuten kontaktiopetukseen, itsenäiseen opiskeluun, opintomatkoille, harjoitteluihin, ohjauskeskusteluihin ja yliopistoyhteisön tilaisuuksiin.