30.10.2017

Tulkkauskäytänteitä

Tuija ja Virpi 3 DSC 1069 700x243

Valmistautuessamme tulkkaukseen perehdymme tulkattavan tilaisuuden aihepiiriin ja terminologiaan etukäteen, joten pyydämme kouluttajia ja opiskelijoita toimittamaan käsiteltävät materiaalit meille hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

Tuija ja Virpi 7 Dsc 2195 700x352

Sijoitumme tulkatussa tilanteessa siten, että viittomakielinen viestintä on mahdollista. Tällöin valaistuksen on oltava riittävä ja viittomakielisten on nähtävä esteettömästi puhuja, tulkit ja oheismateriaalit. Käytössämme on säädettävät työtuolit, jotta voimme seurata tulkkiparia, puhujaa ja oheismateriaalia. Tarvittaessa käytämme äänentoistolaitteita kuuluvuuden varmistamiseksi.

Tuija ja Ulla-Maija 1 Dsc 0525 700x331

Tulkatussa tilanteessa osallistujat ja tulkit ovat yleensä samassa tilassa, ja tulkkaus tapahtuu kasvokkain. Tarvittaessa tulkkaus toteutetaan etätulkkauksena videoneuvottelulaitteiston ja -ohjelman kautta. Tulkkaamme simultaanisti, joka tarkoittaa lähdekielisen ja kohdekielisen tekstin samanaikaista vastaanottamista ja tuottamista. Tällöin tulkkauksessa on lyhyt viive.

Työkielemme ovat suomalainen viittomakieli, suomi ja englanti. Kansainvälisissä tapahtumissa teemme ajoittain yhteistyötä puhuttujen kielten tulkkien ja kansainvälisen viittomisen tulkkien kanssa. Tällöin käytetään reletulkkausta, jossa tulkkaus tuotetaan kolmannen kielen kautta.

Käännöstöiden osuus työssämme on lähinnä lyhyiden viestien tai tiedotteiden kääntämistä.