15.06.2015

Viitekehys ja yhteistyökumppanit

yhteistyokumppanit

Viittomakielen tulkkaus Jyväskylän yliopistossa sijoittuu kielten laitoksen Viittomakielen keskukseen. Systemaattinen viittomakielen tulkkauksen koordinointi ja toteutus alkoi opettajankoulutuslaitoksessa Viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen yhteydessä vuonna 1998. Kasvatustieteiden tiedekunnasta tulkkaus siirtyi Humanistiseen tiedekuntaan vuonna 2010.

Viittomakielen keskuksen työntekijöinä tulkeilla on läheinen yhteys viittomakielen tutkimus- ja opetushenkilökuntaan, joten saamme luontevasti ajantasaista tutkimustietoa viittomakielialalta. Tärkeä yhteistyökumppanimme on Jyväskylän yliopiston viittomakielisten ja viittomakieltä opiskelevien opiskelijajärjestö Viito! ry.

Tulkkaustoiminta liittyy yliopistokontekstia laajempaan viitekehykseen kansallisen ja kansainvälisten sopimusten ja lainsäädäntöjen kautta. Yhteistyökumppaneitamme ovat viittomakielen tulkkauspalvelua hallinnoiva Kela, muut tulkkauspalveluntuottajat ja koulutusyksiköt, joista valmistuu viittomakielen tulkkeja.