07.12.2017

Viitekehys ja yhteistyökumppanit

 Viitekehys_ja_yhteistyökumppanit.png

Jyväskylän yliopisto järjestää viittomakielen tulkkausta, ja on Kelan tulkkauspalvelujen sopimuskumppani. Tulkkaus on tarkoitettu kaikille viestintätilanteen osapuolille. Viittomakielen tulkkaus sijoittuu hallinnollisesti humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kieli- ja viestintätieteiden laitokseen. Tulkkauksen toimijoita ovat tulkkikoordinaattori, tulkit ja tulkkaustoiminnan johtaja. Tulkkikoordinaattori ja tulkit kuuluvat viittomakielen keskuksen henkilöstöön.

Systemaattinen viittomakielen tulkkauksen koordinointi ja toteutus alkoi kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa vuonna 1998, kun viittomakielinen luokanopettajakoulutus perustettiin. Toiminta laajeni humanistisen tiedekunnan kielten laitokseen vuonna 2004, jolloin suomalaista viittomakieltä alettiin opettaa pääaineena. Vuonna 2010 kielten laitokseen perustettiin viittomakielen keskus, jonka vastuulla on valtakunnallinen suomalaisen viittomakielen opetuksen ja tutkimuksen erityistehtävä. Samalla tulkkaustoiminta siirtyi kokonaan kielten laitokseen. Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta yhdistyivät vuoden 2017 alussa, ja viittomakielen keskus ja tulkkaus jatkavat toimintaansa uudessa kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa.

Viittomakielen keskuksen työntekijöinä tulkeilla on läheinen yhteys viittomakielen tutkimus- ja opetushenkilökuntaan, joten saamme luontevasti ajantasaista tutkimustietoa viittomakielialalta. Tärkeä yhteistyökumppanimme tulkkauksen kehittämisessä akateemisessa kontekstissa on Jyväskylän yliopiston viittomakielisten ja viittomakieltä opiskelevien opiskelijajärjestö Viito! ry. Tulkkauksen toteutuksessa teemme yhteistyötä muiden tulkkauspalveluntuottajien kanssa. Tulkkaustoiminta liittyy yliopistokontekstia laajempaan viitekehykseen kansallisen ja kansainvälisten sopimusten ja lainsäädännön kautta. Säännöllinen yhteistyö viittomakielen tulkkeja kouluttavien koulutusyksiköiden kanssa toteutuu pääosin tulkkiopiskelijoiden harjoittelunohjauksen kautta.