16.11.2015

3Bats

3BatS-projekti (2010-2012) tarkastelee kriittisesti ja ennakkoluulottomasti kolmen kielentutkimuksen perusyksikön - viittoman, tavun ja lauseen - olemassaoloa ja olemusta viitotussa kielessä. Tutkimuksen pääaineisto edustaa suomalaista viittomakieltä. Menetelmiltään tutkimus hyödyntää sekä perinteisiä kielentutkimusmenetelmiä että innovatiivisempia teknisiä menetelmiä. Käytännöllisemmällä tasolla tutkimus luo pohjaa myöhemmälle suomalaisen viittomakielen kieliopin laadinnalle. Projektin kotisivut.