17.11.2015

Brittiläisen viittomakielen ymmärtämistestin soveltaminen suomalaiseen viittomakieleen

Viittomakielen taidon arviointimenetelmiä ei ole suomalaisella viittomakielellä lapsille eikä aikuisille. Arviointimenetelmien tarvetta on kuitenkin molemmille ryhmille. Englannissa on Brittiläisen viittomakielen ymmärtämistä varten lapsille kehitetty testi BSL RST (British Sign Language Receptive Skill Test, 1998), jota on sovellettu useammalle viittomakielelle. Sitä on nyt alettu soveltaa suomalaiseen viittomakieleen.  Testin muokkaamiseen kuuluu monia vaiheita, testiosioiden muokkaamista ja testausta useaan kertaan. Tavoitteena on tuottaa verkossa toimiva teksti, joka olisi helposti käyttäjien saatavissa. (Ritva Takkinen mukana tässä.)