17.11.2015

Kaksi kieltä sisäkorvaistutetta käyttävien lasten arjessa

Kaksi kieltä sisäkorvaistutetta käyttävien lasten arjessa on yhteisprojekti Kuurojen Palvelusäätiön kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sisäkorvaistutetta käyttävien kuurojen lasten bimodaalisen kahden ensikielen, suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen, omaksumista ja käyttöä. Tutkimuksessa seurataan lasten molempien kielten kehitystä ja käyttöä, kielellistä ympäristöä ja ympäristön asenteita ko. kieliä kohtaan nuoruusvuosiin ja varhaisaikuisuuteen asti.  Tutkimuksessa yhdistyvät lingvistiset ja sosiolingvistiset menetelmät. Alkupuolella huomiota kiinnitetään enemmän kielten omaksumiseen: vuorovaikutukseen, ymmärtämiseen ja tuottamiseen kyseisillä kielillä. Myöhemmässä vaiheessa tutkimusta keskitytään enemmän arkipäivän kielenkäyttöön ja kielellisen identiteetin hahmottumiseen. (Ritva Takkinen mukana tässä.)

Julkaisuja

Nieminen, Lea & Takkinen, Ritva (2011) Evaluative language in spoken and signed stories told by a deaf child with a cochlear implant: Words, signs or paralinguistic expressions? Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 2:2, 137-157.

Takkinen, Ritva (2012) Two languages in the lives of children using a cochlear implant: a multiple case study. Teoksessa Lorraine Leeson and Myriam Vermeerbergen (toim.) Working with the Deaf Community: Education, Mental Health and Interpreting. Dublin: Interesource Group (Ireland) Limited.

Takkinen, R. (2013). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten viittomakielen ja puhutun kielen omaksuminen. Lähivertailuja 23, 371−402.

Takkinen, Ritva (2014) Suomen kieli ja viittomakieli sisäkorvaistutetta käyttävien koululaisten arjessa. Teoksessa S. Stolt, R. Takkinen, L. Kääntä & A-K. Tolonen (toim.) Ajankohtaista lapsen kielestä. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisut (46). Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen seura, 107−118.