17.11.2015

Program

Suomen Akatemia myönsi vuoden 2013 keväällä rahoituksen viisivuotiselle (1.9.2013–31.8.2018) suomalaisen viittomakielen tutkimusprojektille, jonka nimi on Näkökulmia suomalaisen viittomakielen kielioppiin ja prosodiaan (engl. Aspects of the Grammar and Prosody of Finnish Sign Language; siis ProGram). Käytännössä projektin tutkimusala on suomalaisen viittomakielen syntaksi eli lauseoppi. Rahoitusmuodoltaan projekti on niin kutsuttu akatemiatutkijan projekti ja sen vastuuhenkilö on Tommi Jantunen Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksesta. Lisätietoja projektista sen kotisivuilta osoitteesta http://users.jyu.fi/~tojantun/ProGram.