06.11.2018

Suomen viittomakielten korpusprojekti

In English        På Svenska

Suomeksi:
Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa käynnistyneen Suomen viittomakielten korpusprojektin tavoitteena on dokumentoida Suomessa käytettäviä suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä. Projektissa kuvataan eri puolilla Suomea asuvien viittomakielisten henkilöiden viittomista. Korpuksella tarkoitetaan sellaista elektronisessa muodossa olevaa kirjoitetun, puhutun tai viitotun kielen editoitua ja annotoitua kokoelmaa, jonka avulla voidaan tutkia kielen sanastoa, kieliopillisia rakenteita ja käyttöä.

Suomalaisten viittomakielten korpuksen keruun pilottivaihe alkoi Viittomakielen keskuksessa keväällä 2013. Keväällä 2014 käynnistyi neljän vuoden (2014–2018) pituinen korpusprojekti. Projektin tavoitteena on kerätä 80 suomalaista viittomakieltä käyttävän ja 20 suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävän henkilön keskustelua ja kerrontaa. Kuvaus tehdään Jyväskylän yliopiston studiossa.

Korpusaineiston keruun yhteydessä kerätään taustatietoja viittojista (mm. ikä, sukupuoli, asuinpaikka, koulutus), joiden avulla aineistosta voidaan tutkia esimerkiksi eri-ikäisten tai eri puolilla Suomea asuvien viittomakielisten käyttämää viittomistoa tai viittomakielen kieliopillisia piirteitä. Korpusaineisto annotoidaan ELAN-ohjelmalla, jossa aineistosta tehdyt merkinnät (annotaatiot) voidaan yhdistää ajallisesti videoon. Korpusten laatiminen vauhdittaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimusta ja sanakirjojen laatimista sekä hyödyttää näiden kielten opetusta.

Tavoitteena on taltioida korpusaineisto Fin-Clarinin hallinnoimaan kielipankkiin, josta aineistoa voidaan käyttää tutkimus- ja opetustarkoituksiin kielenoppaiden antamien lupien rajoissa. Korpusprojektissa dokumentoidaan ja tallennetaan suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä nykyisille ja tuleville sukupolville.

Korpustutkimusprojektistamme antavat lisätietoja:

Projektitutkija Juhana Salonen sähköposti: juhana.salonen@jyu.fi työpuhelin: 040 805 4795 (tekstiviestit)

Projektitutkija Antti Kronqvist sähköposti: antti.r.kronqvist@jyu.fi


Alla on ohjeet annotointia ja ELAN-ohjelman käyttöä varten:

Annotointiohjeet (1. versio, kevät 2018)

ELAN-ohjeet (1.versio, kevät 2018)

CFINSL-annotointipohja (kevät 2018)

CFINSL-tietosuojailmoitus (kevät 2018)