01.12.2017

Yhteisöviestintä

Yhteisöviestinnän oppiaine on siirtynyt humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun 1.1.2017 alkaen. Kauppakorkeakoulussa oppiaineen nimi on viestinnän johtaminen.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa yhteisöviestintään ei enää oteta uusia opiskelijoita vuodesta 2017 alkaen. Kauppakorkeakoulussa viestinnän johtamisen opiskelijavalinnat tapahtuvat yrityksen taloustieteiden valinnan kautta. Hakukohteet ovat yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä yrityksen taloustieteiden maisteriohjelmat.

Yhteisöviestinnän nykyiset perustutkinto-opiskelijat voivat hakea siirtymistä kauppakorkeakouluun viestinnän johtamiseen tai suorittaa tutkintonsa loppuun humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa yhteisöviestintä pääaineenaan.

Yhteisöviestinnän nykyiset sivuaineopiskelijat voivat suorittaa yhteisöviestinnän aineopinnot loppuun humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa. 

Yhteisöviestintä (Organizational Communication and Public Relations) tutkii viestintää työyhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden ja sen sidosryhmien välillä.

Yhteisöviestinnän opiskelu antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja suunnitella viestintää strategisella tasolla organisaation toiminnassa. Opinnoissa opitaan hyödyntämään yhteisöviestinnän teoriaa ja malleja viestinnän arjessa, analysoimaan viestintäprosesseja sekä luomaan viestintäkampanjoita.

Pääpaino opinnoissa on organisaatioviestinnän johtamisessa ja kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Näkökulma sisältää vuorovaikutteisen lähestymisen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Keskeisiä aiheita ovat strateginen viestintä, suhdetoiminnan teoria, sisäinen viestintä ja muutos, teemojen hallinta, mediasuhteet ja markkinointiviestintä.

Yhteisöviestinnän opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan viestinnän ammattilaisina yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, tutkimusyhteisöissä, viestintätoimistoissa tai itsenäisinä konsultteina. Työtehtävinä tämä tarkoittaa tiedottajan tehtävien hoitamista, viestinnän suunnittelua, valvontaa ja hallintaa sekä asiantuntijatehtäviä esimerkiksi mediasuhteiden hallinnassa, median sisältöjen luomisessa, tutkimuksessa, konsultoinnissa ja viestinnän ohjeistamisessa. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa tiedottaja, viestintäpäällikkö, viestintäjohtaja, viestinnän suunnittelija, sisältöstrategi, viestinnän asiantuntija ja viestintäkonsultti.

Tutkimuksen painoalueet

Organisaatioiden toimintaympäristö on dynaaminen ja muuttuva, mikä korostaa viestinnän merkitystä sen toiminnassa. Yhteisöviestinnän koulutuksessa ja tutkimuksessa keskitytään seuraaviin keskeisiin aiheisiin:

  • Dynaamiset sidosryhmäsuhteet, teemat (issues) ja kriisiviestintä
  • Aineeton pääoma ja muutosviestintä organisaatioissa
  • Innovaatiot viestintäprofessioissa