05.01.2017

Yhteisöviestinnän alumnitoiminta

Yhteisöviestinnän alumneja ovat kaikki ne, jotka ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan yhteisöviestintä.

Alumnitoiminnan tarkoituksena on yhteisöviestinnän asiantuntijuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Alumnitoiminta mahdollistaa vuorovaikutuksen työelämään siirtyneiden yhteisöviestijöiden, oppiaineen henkilökunnan ja nykyisten opiskelijoiden välillä.

Yhteydenpito ja erilaiset yhteistyömuodot auttavat yhteisöviestinnän ammattilaisia, opiskelijoita ja oppiainetta pysymään ajan tasalla alan haasteissa ja kehityssuuntauksissa. Yhteisöviestinnän jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden tekemä tutkimus syventää ja kehittää myös osaltaan alan tietopohjaa sekä vuorovaikutusta tieteen ja käytännön työelämän välillä.

Yhteisöviestijöiden yhteisön rakentamista

Alumnitoiminnan puitteissa järjestetään erilaisia tapahtumia, kehitetään yhteistyömahdollisuuksia ja vaihdetaan ajatuksia alan ajankohtaisista asioista. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi harjoitteluun, vierailuluentoihin, täydennyskoulutukseen, projektitöihin, opinnäytteisiin ja mentorointiin. Uudet ideat alumniyhteistyön kehittämiseksi ovat aina tervetulleita.

Kanavia on monia

Yhteisöviestinnän kuulumisiin voi tutustua OrgCom & PR News -blogin kautta. Alumniyhteydenpitoa varten Facebookista löytyy YVI Alumnit -ryhmä ja LinkedInistä Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän alumnit -ryhmä.