17.09.2015

Ajankohtaista alalla

Yhteisöviestinnän ala on dynaaminen ja kulkee tiiviisti yhdessä median ja organisaatioiden toimintaympäristön kehityksen mukana. Pirstaloituneet yleisöt, sosiaalisen median sovellukset, yhteiskunnan kiihtyvä muutosvauhti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kuinka pysymme kyydissä ja mitä mutkan takana odottaa? Yhteisöviestinnän ammattilaiset ja tutkijat kehittävät alaa ja kamppailevat muutospaineiden keskellä. Uskomme, että teorian ja käytännön välinen vuorovaikutus tuottaa alalle parasta asiantuntemusta ja luo parhaat edellytykset pysyä mukana kehityksessä.

Com-motion -blogi

Com-motion – comments on our field in motion on blogi, jossa yhteisöviestinnän professori Marita Vos käsittelee alan kehitystä ja näkökulmia viestinnän ilmiöihin.

Vuosittaisia tapahtumia

EUPRERA-konferenssi

Eupreran (European Public Relations Education and Research Association) vuosittainen konferenssi alan akateemikoille ja tutkijoille.
Lisätietoja: http://www.euprera.org/

EACD European Communication Summit, Belgia, Bryssel

EACD:n (The European Association of Communication Directors) vuosittainen konferenssi eurooppalaisille viestintäjohtajille ja tiedottajille.
Lisätietoja: http://www.communication-summit.eu/

BledCom-symposium, Slovenia, Lake Bled

Vuosittain järjestettävä symposium yhteisöviestinnän tutkijoille ja ammattilaisille.
Lisätietoja: www.bledcom.com

ECREA-konferenssi

ECREA:n (European Communication Research Association) joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma eurooppalaisille viestintäalan akateemikoille ja tutkijoille. Lisätietoa: http://www.ecrea.eu/

Markkinointiviestinnän viikko

Seminaaritapahtuma markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän ammattilaisille ja päättäjille. Lisätietoa: http://www.markkinointiviestinnanviikko.fi/

Yhteisöviestinnän alumnitapahtumat

Yhteisöviestintä-oppiaineen tavoitteena on järjestää vuosittain alumnitapahtuma. Tapahtumasta tiedotetaan eri alumniviestinnän kanavia hyödyntäen.

Järjestöjä ja yhdistyksiä

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry

Viestinnän ammattilaisten järjestö ProCom ry

Julkisen alan tiedottajat ry