28.06.2013

Ella Näsi (ent. Kuula)

Ella_KuulaSyntynyt: 1976

Valmistui: 2002

Työpaikka: Tampere Convention Bureau

Titteli: Toiminnanjohtaja

Vinkki opiskelijoille: Ruotsin kieltä kannattaa opiskella, se on nykyään sellainen erikoistaito, jota kaikilla ei ole.

 

Ella työskentelee tärkeän asian hyväksi

Tampere Convention Bureaun toiminnanjohtajana toimiva Ella Kuula kiinnostui aikoinaan yhteisöviestinnästä Jyväskylän yliopiston valintaoppaan tekstin perusteella. Opinnot hän aloitti yhtenä ensimmäisistä yhteisöviestijöistä 14 vuotta sitten, eikä ole joutunut katumaan.

–Yhteisöviestinnän opinnoista on ollut hyötyä monessa tilanteessa. Kaikille viestinnän merkitys ei ole itsestään selvä, eikä työyhteisöissä aina osata viestiä avoimesti ja proaktiivisesti. Itse olen yrittänyt tehdä "oppikirjan mukaan", se ei aina ole helppoa, mutta on yleensä tuottanut tulosta, Ella pohtii.

Yhteisöviestinnän lisäksi hän opiskeli markkinointia aineopintoihin asti sekä suoritti perusopinnot intercultural studies -opintokokonaisuudesta, yrityksen taloustieteestä ja EU-opinnoista. Markkinointi tukee Ellan mielestä yhteisöviestinnän opintoja hyvin, vaikka oppiaineissa onkin paljon yhteneväisyyksiä.

Työskentely opintojen ohella on kaksiteräinen miekka

Opintojensa ohella Ella työskenteli assistentin sijaisena ja viimeisteli pro gradunsakin työssä ollessaan. Hän pitääkin opiskelijoiden työntekoa kaksiteräisenä miekkana: toisaalta työpaikan saaminen valmistumisen jälkeen oli helpompaa, mutta toisaalta gradun teko viivästyi.

–Opinnot ovat vastanneet hyvin työelämää, niistä on saanut hyvän pohjan varsinkin viestinnän tehtäviin. Ainakin silloin, kun itse opiskelin, oli sopivasti käytäntöä ja teoriaa. Kun menee työelämään, osaa tarttua toimeen, valmistumisensa jälkeen Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tiedottajana työskennellyt Ella kertoo.

Tiedottajalle käytännön taidoista on hyötyä. Uransa alussa Ella teki päivittäin tiedotteita, esitteitä ja muita julkaisuja. Hän pitää tiedottajan työtä tärkeänä välivaiheena, mutta on tyytyväinen päästyään sellaisiin tehtäviin, joissa viestintää voi suunnitella myös kokonaisvaltaisemmin.

–Opinnoissa suurempi arvo on loppujen lopuksi ollut teorialla, Ella toteaakin.

Tampere Convention Bureaun toiminnanjohtajana hän pitää yllä sidosryhmäsuhteita yhdistykseen kuuluviin yrityksiin sekä korkeakouluihin. Kun halutaan markkinoida Tamperetta kongressikaupunkina, on tärkeää, että kaikki mukana olevat organisaatiot välittävät samaa viestiä maailmalle.

–Parasta on saada tehdä töitä sellaisen asian eteen, minkä kokee tärkeäksi. Oma osaaminen on käytössä ja haasteita on juuri sopivasti, Ella toteaa.

Teksti: Elina Kirssi
helmikuu 2010

Päivitetty toukokuussa 2013.