28.06.2013

Emmi Hyvönen

Emmi_Hyvönen

Syntynyt: 1982

Valmistui: 2008

Työpaikka: Jyväskylän kaupunki

Titteli: viestintäpäällikkö

Vinkkejä opiskelijoille: Oma aktiivisuus ja omien verkostojen luominen auttavat työelämään sijoittumista.

 

Työelämästä takaisin opintojen pariin

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vanhus- ja vammaispalveluiden viestintäpäällikkö Emmi Hyvönen tiesi jo lukioiässä, että julkisen sektorin viestintätyö on hänen juttunsa. Mukanaolo kotipaikkakunnan kunnallispolitiikassa konkretisoi yhteiskunnallisten asioiden päätöksentekoon kuuluvan tiedonkulun tärkeyden. Myös ystävät ja tuttavat kannustivat luonteeltaan ulospäin suuntautunutta ja sosiaalista nuorta naista viestintäalalle.

Opinnoista työelämään

Emmin tie yhteisöviestinnän viestintäpäälliköksi käynnistyi ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyopintojen kautta. Puoli vuotta tietojenkäsittelyä opiskeltuaan, Emmi huomasi valinneensa vain viestinnän kursseja, joten hän päätti hakea Jyväskylän yliopistoon yhteisöviestintää lukemaan. Opiskelussa oli selkeä yhteiskuntatieteellinen suuntaus. Sivuaineopinnot koostuivat yhteiskuntatieteen cumlaudesta sekä journalistiikasta, kasvatustieteistä ja Euroopan integraatiosta.

Emmi teki opintojensa ohella lyhyitä keikkaluonteisia töitä. "Messuilla työskenteleminen ja erilaisten julkaisujen tuottamisessa mukana oleminen antavat hyvän kuvan tiedottajan työstä", Emmi kertoo. Työskentely kahtena kesänä julkisen sektorin ytimessä, Suomen Kuntaliitossa, loi mahdollisuudet myös tulevaisuuden kontaktiverkoston luomiselle. Jyväskylän kaupungille Emmi tuli vuonna 2008 tiedottajan sijaiseksi. Vuosien aikana työtehtäviä on tehty kaupungin tytäryhtiössä ja Jyväskylän yliopistossa. Myöhemmin kaupungilta avautui sijaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sen myötä myös vakituinen työpaikka vuonna 2011.

Takaisin opintojen pariin

Kaipuu syventää yhteisöviestinnän osaamista toi Emmin takaisin opintojen pariin vuoden 2010 alussa. Väitöskirjan tekeminen muutosviestinnästä julkisella sektorilla tulee viitoittamaan seuraavien vuosien aikataulua. Väitöskirja on tosin tässä vaiheessa taustaprojekti, sillä nykyiset työtehtävät vaativat aikaa, eikä väitöskirjan työstämiseen ole riittävästi aikaa. ”Väitöskirjan pariin on kuitenkin tarkoitus palata myöhemmin, mikäli opintovapaata järjestyy ja tutkijanluonne vie voiton nykyisestä työmyyrästä”, Emmi virnistää.

Vinkkejä nykyisille opiskelijoille

Nykyisiä opiskelijoita Emmi evästää olemaan aktiivisia ja tarttumaan ennakkoluulottomasti erilaisiin työtehtäviin. ”Rahallinen korvaus ei aina ole tärkeintä. Työtehtävien kautta opiskelijat saavat alan kontakteja ja työkokemusta sekä pääsevät näkemään isojenkin projektien kokonaisuuksien toteuttamista. Myöhemmin nämä kontaktit voivat luoda jotain pysyvämpää. Näin ainakin minulle kävi.” Emmin mukaan pitää myös opetella ajattelemaan opiskeluajan töitä viestinnän näkökulmasta. ”Kaupan kassana toimiminen ei ole rahastusta tuotteista vaan asiakaspalvelutyön vuorovaikutusta."

Teksti: Minna Hakkarainen
helmikuu 2010

Päivitetty toukokuussa 2013.