21.04.2010

Viestinnän merkitys julkisten organisaatioiden verkostoyhteistyössä

Järvelä Heli: Satunnaisesta yhteistyöstä kohti yhteistä yritysasiakaspalveluprosessia
– Viestinnän merkitys julkisten organisaatioiden verkostoyhteistyössä


Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa käsitys julkisten organisaatioiden yhteistyöverkostojen toiminnasta yritysasiakaspalvelussa. Tutkimuksen kohteena on työelämän kehittämiseen palveluja tarjoavien julkisten organisaatioverkostojen viestintä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on viestinnän merkitys verkostoyhteistyössä. Miten tieto kulkee verkostossa? Mitkä ovat viestinnän esteet ja edistäjät? Mitkä ovat toimijoiden viestintäroolit ja vastuut? Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi määrittää kehittämiskohteet julkisten organisaatioverkostojen viestinnälle.

Tutkimuksen arvioitu aikataulu: kevät 2014

Yhteystiedot: puh. 044 770 4616, heli.jarvela(at)sskky.fi