10.08.2010

Tätä tutkitaan

Yhteisöviestinnän opiskelijat ja tutkijat tekevät laadukasta viestinnän alan tutkimustyötä. Tällä sivulla esitellään työn alla olevia tutkimuksia.

Luettelo yhteisöviestinnän valmistuneista pro gradu -tutkielmista, lisensiaatintöistä ja väitöskirjoista löytyy viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta. Opinnäytteiden elektronisia aineistoja voi hakea Jyväskylän yliopiston kirjaston verkkosivuilta.

Tietoa viestintätieteiden laitoksen tutkimuksen painoalueista, tavoitteista, hankkeista ja julkaisuista löytyy viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta.


TEKEILLÄ OLEVIA VÄITÖSTUTKIMUKSIA

Järvelä Heli: Satunnaisesta yhteistyöstä kohti yhteistä yritysasiakaspalveluprosessia
– Viestinnän merkitys julkisten organisaatioiden verkostoyhteistyössä


Timonen Laura: Corporate Citizenship communication in a changing environment