30.06.2015

Jatko-opinnoista uusia näkökulmia työelämään

Henkilöstökoulutuksen asiantuntija Tuija Korpela tutkii väitöskirjassaan verkostojen rakentamista, arvoketjuja ja yritysten sisäisten ja ulkoisten verkostojen kehittämistä.

"Työelämäläheisyys motivoi jatko-opiskelijaa"

Tuija Korpela

Valmistuin 1998 pääaineenani venäjän kieli ja kirjallisuus, sivuaineina markkinointi, yhteiskuntapolitiikka,  pedagogiikka sekä saksan kieli. Yhteisöviestintää opiskelin jatko-opintojen vaiheessa.

Olen työskennellyt vuodesta 1994 opettajana, kouluttajana, koulutussuunnittelijana, koulutuspäällikkönä ja nyt asiantuntijana. Tällä hetkellä työskentelen Metso Oyj:ssä, Learning and Development –tiimissä.

Jatko-opintoihin päädyin työssä eteeni tulleiden projekteiden kautta.  Verkostojen rakentaminen, arvoketjut ja yritysten sisäisten ja ulkoisten  verkostojen kehittäminen ja johtaminen on nykypäivänä erittäin ajankohtainen ja vielä kehitysvaiheessa oleva alue.

Opiskelua varten olen ollut opintovapaalla, ja työnantajani on suhtautunut erittäin  positiivisesti jatkotutkimukseeni. Tästä olen todella kiitollinen, näin olen voinut yhdistää työn ja opiskelun. Aiheenani on "Supply Chain - a Case Study to Clarify the Critical Factors in Metso Paper".

Yhteisöviestintä on aine, joka linkittyy hyvin monella tasolla ja monipuolisesti työelämään, minkä vuoksi sen opiskelu motivoi. Samoin  motivoivat oppiaineen erinomainen henkilöstö laitoksella!

Jatko-opiskelijana sain johdonmukaista tukea, samoin yhteiset seminaarit muiden jatko-opiskelijoiden kanssa toivat lisää näkökulmia työelämän viestinnällisiin ilmiöihin.

***

Tuija Korpela valmistui filosofian tohtoriksi maaliskuussa 2014. Tuijan väitöskirjan otsikko on Dyadic relations between the main contractor and its suppliers - A case study to clarify critical factors in Metso Paper Ltd.