06.06.2010

Kursseille ilmoittautuminen ja läsnäolo

Yhteisöviestinnän lukuvuosittain järjestettävät kurssit löydät opetusohjelmasta. Kaikille yhteisöviestinnän kursseille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Opetusohjelmassa on aina suora linkki ilmoittautumiseen.

Ilmoittautuminen tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Viimeinen ilmoittautumispäivä näkyy aina Korpissa. Yhtä tärkeää on muistaa perua ilmoittautuminen Korpissa, mikäli ei osallistukaan kurssille.

Opintojaksot tehdään suosituajoituken mukaan, sillä osa kursseista edellyttää tietyt pohjatiedot. Myös opintokokonaisuudet suoritetaan järjestyksessä. Seuraavan opintokokonaisuuden voi aloittaa, kun edellinen on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (H). Opintokokonaisuuksilla tarkoitetaan perus-, aine- ja syventäviä opintoja.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on läsnäolo ensimmäisellä luennolla. Jos et jostain pakottavasta syystä johtuen pääse osallistumaan tälle luennolle, ota etukäteen yhteyttä kurssin opettajaan.

Yhteisöviestinnän opiskelu edellyttää läsnäoloa ja poissaoloista on aina sovittava kurssin opettajan kanssa.