06.06.2010

Korvaavuudet

Korvaavuudella eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan aikaisempien muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista tutkintoon. Yleiset ohjeet korvaavuuksista on esitetty viestintätieteiden laitoksen kotisivuilla.

Yksittäisten yhteisöviestinnän opintojaksojen korvaavuuksista on neuvoteltava ensin oppiaineen tohtorikoulutettavan kanssa. Avoimen yliopiston opinnoista vain Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämät yhteisöviestinnän opinnot vastaavat täysin yhteisöviestinnän oppiaineen sisältöjä.

Muista kuin yhteisöviestinnän jaksojen korvaavuuksista päättää tiedekunta. Tiedekunnan kotisivuilla on lisätietoa mm. aiempien opisto- ja ammatillisten tutkintojen korvaavuuksista.

Huom! Ammattikorkeakoulu-tutkinto ei korvaa erillisiä osia HuK-ja FM-tutkinnoissa vaan kandidaatin tutkinnon kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi työharjoitteluja, jotka on tehty ammattikorkeakoulu-tutkintoon ei voida uudelleen lukea hyväksi maisteriopintojen työharjoitteluun.

Maisteriopiskelijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopiston kandidaatin tutkinnon jostain toisesta tutkimusalueesta, kuin viestinnästä, tekevät maisteriopintojen yhteydessä joitain täydentäviä opintoja yhteisöviestinnän aineopinnoista.  Opinto-ohjauksesta vastaava yhteyshenkilösi keskustelee täydentävistä kursseista kanssasi.