07.04.2010

Maturiteetti

Maturiteetti eli kypsyysnäyte kuuluu sekä humanististen tieteiden kandidaatin että filosofian maisterin tutkintojen pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Maturiteetin tulee (äidinkieleltään suomen- ja ruotsinkielisillä) osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lue tarkemmat ohjeet maturiteetin suorittamisesta laitoksen verkkosivuilta.

Maturiteettiin voi ilmoittautua sen jälkeen, kun pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvät äidinkielen opinnot on tehty ja kun kandidaatintutkielma tai pro gradu
-tutkielma on jätetty laitokselle tarkastettavaksi. Maturiteetti suoritetaan tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Maturiteetilla on kaksi tarkastajaa: sisällön- ja kielentarkastaja.

Yhteisöviestinnän rautalankaohjeet maturiteetin suorittamiseen:

  1. Tutkielma toimitetaan paperiversiona tarkastajalle kaksi viikkoa ennen tenttipäivää.
  2. Maturiteetti kirjoitetaan proseminaarista (op-muotoinen HuK-tutkinto) tai gradusta ellei maturiteettia ole tehty proseminaarista (ov-muotoinen FM-tutkinto).
  3. Maturiteettiin ilmoittaudutaan Korpissa (YVI0Y96) sekä erillisellä osastosihteerille jätettävällä maturiteettilomakkeella. Maturiteetti suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä.   
  4. Maturiteettikokeessa laaditaan omaan tutkielmaan liittyvästä aiheesta essee.
  5. Esseen tulee osoittaa tieteellisen ajattelun, tutkimusmenetelmien ja oman tutkimusaiheen hallintaa.
  6. Kirjoituksen on oltava jäsentynyt rakenteellinen kokonaisuus ja sillä on oltava otsikko.
  7. Kirjoituksen ohjepituus on noin yksi konseptiarkki joka riville kirjoitettuna.
  8. Käsialan on oltava selkeää ja sanojen sekä isojen kirjainten on erotuttava toisistaan.
  9. Maturiteetin puhtaaksikirjoittaminen on toivottavaa.