06.06.2010

Yhteisöviestinnän opinto-ohjaus

Yhteisöviestinnän opinto-ohjaus toteutetaan usean yhteisöviestinnän henkilökunnan edustajan toimesta. Jokaiselle opiskelijalle nimetään oma HOPS-ohjaaja joka auttaa opintojen suunnittelussa. Laitoksen kotisivuilla on lisätietoa opinto-ohjauksesta.

HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on opiskelijan oma työkalu opintojen suunnitteluun. HOPS on yliopiston linjaaman tutkintosäännön mukaisesti pakollinen osa opintoja.

HOPS laaditaan opintojen alussa ja sitä päivitetään aina tarpeen vaatiessa. Jokainen opiskelija käy opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen ohjauskeskustelun yhdessä ohjaajansa kanssa. Myöhemmin ohjauskeskusteluja käydään tarpeen vaatiessa.

Viestintätieteiden laitoksella hyödynnetään Korpin eHOPSia. Korpin eHOPS täytetään ennen henkilökohtaista keskustelua HOPS-ohjaajan kanssa. eHOPSin käyttöön tutustutaan opintojen alussa amanuenssin johdolla. Lisätietoa HOPS-asioista löydät viestintätieteiden laitoksen sivuilta.