07.04.2010

Tenttiohjeet ja arviointi

Yhteisöviestinnän opintoihin kuuluu kahdenlaisia tenttejä: kursseihin ja luentoihin liittyviä tenttejä sekä erillisiä kirjatenttejä. Kursseihin ja luentoihin liittyvät tentit järjestetään kursseilla tai luennolla ilmoitettavina ajankohtina, eikä niihin yleensä tarvitse ilmoittautua erikseen. Yhteisöviestinnän erilliset kirjatentit sen sijaan suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Lue lisää tenttikäytänteistä, tenttipäivistä ja mm. rästitenteistä täältä.

Tenttitulokset tulevat Korppiin ja viestintätieteiden laitoksen 2. kerroksen hyllyssä olevaan yhteisöviestinnän tenttituloskansioon viimeistään kaksi viikkoa tentin suorittamisen jälkeen.

Yhteisöviestinnän kurssit arvioidaan asteikolla 1-5 (0 hylätty). Lisätietoa arvioinnista voit lukea laitoksen verkkosivuilta.

 

Opintojen seuranta

Tentin suorittamisen jälkeen tentaattorisi tallentaa opintosuorituksesi Korppi-järjestelmään. Korpista suoritukset kirjautuvat Jyväskylän yliopiston viralliseen opintosuoritusjärjestelmään JORE:en. Tietoa siitä, miten voit seurata opintojasi, löydät täältä.