07.04.2010

Työharjoittelu

Yhteisöviestinnän työharjoittelu kuuluu kaikilla opiskelijoilla pääaineen syventäviin opintoihin. Työharjoittelu on vähintään täysipäiväistä ohjattua harjoittelua tai osa-aikaista työtä pidemmällä aikavälillä siten, että kolmen kuukauden työmäärä kokopäivätyötä tulee täyteen. Työharjoittelupaikaksi sopivat yhteisöviestinnän tehtävät erilaisissa organisaatioissa. Työpaikalla pitää olla nimetty ohjaaja harjoittelijalle, sillä kyseessä ei ole vain kesätyö vaan opitun soveltaminen käytännössä. Työpaikkaohjaaja myös antaa harjoittelijalle arvioinnin harjoittelujaksosta. Työharjoittelupaikka kannustetaan hankkimaan itse. Avoimista paikoista tiedotetaan lisäksi opiskelijoiden sähköpostilistan kautta. Työharjoittelusta tulee sopia etukäteen oppiaineen edustajan kanssa, jotta varmistutaan harjoittelupaikan soveltumisesta yhteisöviestinnän opintoihin.

Arviointi

Työharjoittelu opintojakso (8 op) arvioidaan siten, että kokonaisarvosanassa (1–5) huomioidaan harjoittelusuunnitelma, harjoitteluraportti sekä harjoittelupaikan antama arviointi. Työpaikkaohjaaja arvioi työskentelysi lomakkeella, jonka saat tulostettua verkosta (tulostettava pdf-tiedosto).

Lisää harjoitteluun liittyviä asioita löydät humanistisen tiedekunnan Työelämäyhteydet -sivuilta.

Työharjoittelusuunnitelma

Harjoittelusuunnitelma jätetään Pertti Hurmeelle noin 1-2 viikon kuluttua harjoittelujakson alkamisesta. Suunnitelma on luottamuksellinen. Harjoittelusuunnitelman ohjeen löydät täältä.

Työharjoitteluraportti

Työharjoittelusta kirjoitetaan raportti, joka jätetään Pertti Hurmeelle muutaman viikon kuluessa harjoittelujakson päättymisestä. Raportti on luottamuksellinen. Ohje raportin laatimiseen löytyy täältä.

Oppianeen tuki työharjoitteluun

Niillä opiskelijoilla, jotka haluavat harjoitella valtionhallinnossa tai muussa julkisen sektorin organisaatiossa koti- tai ulkomailla, on mahdollisuus anoa tukea työharjoitteluun. Tuki on käytännössä lupaus siitä, että opiskelijan harjoitteluorganisaatio voi laskuttaa oppiaineelta 1 kk palkan harjoittelun jälkeen. Tämän palkkalupauksen turvin opiskelija itse etsii ja neuvottelee itselleen harjoittelupaikan sekä kahden muun kuukauden palkan. Tukea anotaan oppiaineelle jätettävällä kirjallisella hakemuksella erikseen ilmoitettavana hakuaikana. Työharjoittelun tukikuukausista ja niiden hakemisesta tiedotetaan erikseen.