07.04.2010

Harjoittelusuunnitelma

Harjoittelusuunnitelman sisältö:

Faktat ja sovitut asiat

 • harjoittelupaikka, -aika
 • organisaation/työpaikan kuvaus
 • kuka on ohjaajana työpaikalla
 • työtehtävät, toimenkuva, tavoitteet


Asiantuntijuus harjoittelun alkaessa

 • oman asiantuntijuuden ja osaamisen kuvaus (harjoittelun työtehtävien perspektiivistä ja työtehtävien eri osa-alueilta)


Mitä haluan ja aion oppia harjoitteluni aikana?

 • omasta osaamisestani
 • omasta itsestäni
 • työtehtävistä ja niiden osa-alueista
 • työyhteisössä toimimisesta
 • organisaatiosta
 • opiskeluni suuntaamisesta
 • tulevaisuuden suunnitelmistani


Miten aion arvioida oppimistani ja saada siitä palautetta?

 • työpaikkaohjaajan, johtajan, tiimin vetäjän tms. rooli
 • kumppaniarviointi (työtoverit)
 • päiväkirja, muistiinpanot


Muuta

 • ajatuksia työtä aloitettaessa
 • odotuksia, toiveita tms.