06.06.2010

Valmistuminen

HuK-tutkinnon valmistuminen:
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto otetaan ulos, kun on suorittanut alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot.

Kun olet suorittanut kaikki vaadittavat pääaineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot ja muut opinnot, voit anoa tutkintoa humanistiselta tiedekunnalta. Tutkintoa anotaan tutkintolomakeella, jonka voi tulostaa humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta. Opastusta tutkinnon anomiseen saat tiedekunnan kansliasta. Katso myös ohjeita lomakkeen täyttämiseen.

HuK-tutkintoa anottaessa opiskelija huolehtii itse siitä, että kaikki tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet (perus- ja aineopinnot) on koottu kokonaisuuksiksi opintorekisteriin.

FM-tutkinnon valmistuminen:
Filosofian maisterin tutkintoa anotaan humanistiselta tiedekunnalta samalla tutkintolomakkeella kuin HuK-tutkintoa. Tutkintoa anottaessa on jälleen huolehdittava siitä, että kaikkien tutkintoon tulevien aineiden arvosanoista (perus- aine- ja syventävät opinnot) on kokonaismerkintä opintorekisterissä. Humanistisessa tiedekunnassa FM-tutkinnot hyväksytään dekaanin päätöksellä. Tutkintotodistuksen voi joko hakea tiedekunnan kansliasta tai se voidaan postittaa kotiin.

TÄRKEÄÄ! Kun olet valmistumassa, lisää yhteystietosi alumnilistalle. Listalle voit liittyä täällä.