01.12.2017

Opiskelu

Opetussuunnitelma-alasivun kautta löydät yhteisöviestinnän opetussuunnitelman, jossa on esitetty ne yhteisöviestinnän ja muut pakolliset opinnot, jotka opiskelun aikana tulee suorittaa. Sivun kautta pääset tutustumaan myös yhteisöviestinnän opetusohjelmaan, josta löytyy kuluvan lukuvuoden opetustarjonta.

Yhteisöviestinnän oppiaineen laatima Competence profile (avaa ladattava pdf-tiedosto, teksti englanniksi) kuvaa, mihin yhteisöviestinnän tutkimuksessa ja opiskelussa pyritään. Myös yhteisöviestinnän tutkimuksen painoalueet antavat osviittaa siitä, mille tutkimuksen osa-alueille opintoja voi suunnata.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen Opiskelu-sivuilta löydät tärkeää tietoa ja ohjeita opintojesi tueksi.

Opinto-ohjausta ja -neuvontaa antaa koko yhteisöviestinnän henkilökunta. Kukin opettaja vastaa omiin kursseihinsa liittyvästä neuvonnasta. Yhteisöviestinnän opiskelijoiden omaopettaja on yliopistonopettaja Laura Asunta. Omaopettaja tukee opiskelijaa hänen opinto- ja urapohdinnoissaan. Yhteisöviestinnän opiskelijoiden hops-ohjaaja on koulutussuunnittelija Sari Mäkikangas. Hops-ohjaaja tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja opintovalinnoissa. Laitoksen verkkosivuilla on kerrottu tarkemmin opintojen ohjauksen työnjaosta laitoksella ja yliopistossa.

Ohjeita yhteisöviestinnän opiskeluun -sivulta löydät tärkeitä oppiainekohtaisia ohjeita.

Opintoasioista tiedottaminen -sivun kautta saat tietoa siitä, mitä eri kanavia pitkin opintoasioista tiedotetaan.