22.11.2018

Ohjeita yhteisöviestinnän opiskeluun

Tutustuthan näiden ohjeiden lisäksi myös kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kaikille opiskelijoille yhteisiin ohjeisiin.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sivuilta löytyvässä yhteisöviestinnän opetussuunnitelmassa on kuvattu, mitä ja millaisia kursseja yhteisöviestinnän opintoihin kuuluu sekä miten yhteisöviestinnän tutkinnot rakentuvat.

YVIS423 Työssä oppiminen (10 op) on osa yhteisöviestinnän syventäviä opintoja. Tutustu yhteisöviestinnän työharjoitteluohjeisiin.

Opintojesi aikana kokoat portfolion, ja se jätetään tarkastettavaksi opintojen päätösvaiheessa. Portfolio on osa opintojaksoa YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 3 op. Katso yhteisöviestinnän näyteportfolion ohjeet.

Monet yhteisöviestintää opiskelevat viettävät opinnoistaan osan aikaa ulkomailla opiskelijavaihdossa. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta voit lukea tarkemmin opiskelijavaihdosta ja kansainvälistymisestä.

Sivuaineiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon omat kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet sekä miettiä sitä, minkälaiset sivuaineet parhaiten ja mielekkäästi tukisivat oman pääaineen opintoja. Valinnassa on hyvä ottaa huomioon myös työelämän vaatimukset, sillä hyvin valitut sivuaineet ja tutkintokokonaisuus helpottavat suuntautumista työelämään. Näitä asioita on hyvä pohtia esimerkiksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa. Suosittuja yhteisöviestinnän opiskelijoiden sivuaineita ovat muun muassa markkinointi, johtaminen, yhteiskuntatieteet ja psykologia. Lue lisää sivuaineiden valitsemisesta.