22.11.2018

Opetussuunnitelma

Yhteisöviestinnän opetussuunnitelma muodostuu viestintätieteiden yhteisistä kursseista sekä oppiaineen omista kursseista. Opetussuunnitelma määrittelee sen, mitä opintojaksoja perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten tulee suorittaa. Lisäksi opetussuunnitelma antaa tietoa muistakin kandidaatin- ja maisterintutkintoon kuuluvista opinnoista.

Opetusohjelma kertoo puolestaan sen, miten ja milloin kukin opintojakso on mahdollista lukuvuoden aikana suorittaa.