05.01.2017

Opetussuunnitelma

Yhteisöviestinnän opetussuunnitelma muodostuu viestintätieteiden yhteisistä kursseista sekä oppiaineen omista kursseista. Opetussuunnitelma määrittelee sen, mitä opintojaksoja perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuuksia varten tulee suorittaa. Lisäksi opetussuunnitelma antaa tietoa muistakin kandidaatin- ja maisterintutkintoon kuuluvista opinnoista.

Opetusohjelma kertoo puolestaan sen, miten ja milloin kukin opintojakso on mahdollista lukuvuoden aikana suorittaa.

Yhteisöviestinnän opintojen rakenne (suluissa suositeltu suorittamisajankohta):

PERUSOPINNOT
Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op (suositus ajoituksesta: 1. vuosi)
Viestintä ja vaikuttaminen 5 op (suositus ajoituksesta: 1. vuosi)
Työelämän viestintä 5 op (suositus ajoituksesta: 1. vuosi)
Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset  5 op (suositus ajoituksesta: 1. vuosi)
Viestinnän etiikka ja normit 5 op (suositus ajoituksesta: 1. vuosi)
 
AINEOPINNOT
Julkisuustyö ja organisaatioviestintä 5 op (suositus ajoituksesta: 1. vuosi)
Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä 5 op (suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi)
Mediasuhteet 4 op (suositus ajoituksesta: 2. vuosi)
Sisältöstrategia ja yrittäjyys 3 op (suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi)
Yhteisöviestinnän ajattelun ja teorioiden kehitys 4 op (suositus ajoituksesta: 2. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)
Viestintäkonseptit ja -kampanjat 5 op (suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi)
Integroitu viestintä 5 op (suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)
Maine, organisaatiokuva ja kriisiviestintä 5 op (suositus ajoituksesta: 3. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)
Tutkimuskurssi 5 op (suositus ajoituksesta: 3. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)
Kandidaattiseminaari 4 op / Maisteriopiskelijoiden täydentävä seminaari 2 op (suositus ajoituksesta: 3. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)
Kandidaatintutkielma 10 op (suositus ajoituksesta: 3. vuosi)
 
SYVENTÄVÄT OPINNOT
Viestintäammattilaiset profiilit ja asiantuntemuksen arviointi 3 op (suositus ajoituksesta: 4. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuosi)
Innovointi ja muutos globaaleissa organisaatioissa 4 op (suositus ajoituksesta: 4. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. tai 2. vuosi)
Organisaatioiden toimintaympäristön luotaus 5 op (suositus ajoituksesta: 4. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. tai 2. vuosi)
Viestinnän johtaminen 5 op (suositus ajoituksesta: 4. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. tai 2. vuosi)
Yhteisöviestinnän erikoisalueet 4 op (suositus ajoituksesta: 4. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. - 2. vuosi)
Työssä oppiminen 10 op (suositus ajoituksesta: 4. kevät - 5. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuoden kesä - 2. vuosi)
Syventävä tutkimuskurssi 5 op (suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)
Maisteriseminaari 4 op (suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)
Maisterintutkielma 40 op (suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi, maisteriopintojen opiskelijoille 2. vuosi)