05.01.2017

Opintoasioista tiedottaminen

Tietoa opinnoista ja ajankohtaisista asioista jaetaan yhteisöviestinnän opiskelijoille monin tavoin.

  • Sähköpostilistat:

Jokaisella kurssilla on Korpissa omat sähköpostilistansa, joiden kautta tiedotetaan kurssia koskevat asiat. Muista opetukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse vie-yviopetus -listan kautta. Sivuaineopiskelijoille on oma sähköpostilistansa. Uudet opiskelijat lisätään automaattisesti listoille. Mikäli et jostain syystä saa listan kautta postia, lue ohjeet listalle liittymiseksi täältä.

  • Tietoja kursseista:

Kuvaus kurssien sisällöistä ja osaamistavoitteet on esitetty opetussuunnitelmassa. Nämä tiedot esitetään myös Korppi-järjestelmässä, jota käytetään kursseille ilmoittautumisessa. Keskeinen tieto jaetaan kurssin aikana myös monisteina tai ilmoitetaan sähköisillä työalustoilla, kuten Optimassa tai Kopassa. Kurssia koskevista asioista voidaan tiedottaa myös Korpin kurssikohtaisten sähköpostilistojen kautta. Kunkin kurssin tiedotuskäytänteet käydään aina läpi ensimmäisellä luennolla.

  • Blogi:

Yhteisöviestinnän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössä yhteinen blogi, jonne kaikki voivat vapaasti kirjoittaa yhteisöviestintään liittyvistä tapahtumista, seminaareista, kursseista, havainnoista tai vaikkapa omista kiinnostuksen kohteistaan alalla. Blogi löytyy osoitteesta: http://orgcomnews.blogspot.com/.

  • Imago:

Yhteisöviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö on nimeltään Imago. Toiminnasta voit lukea lisää ainejärjestön omilta verkkosivuilta.