23.02.2018

Tutkimusalueet ja projektit

Yhteisöviestinnän tutkimuksen painoalueet ovat luotaus ja mielikuvien hallinta, viestintäprosessit ja viestinnän tehtävät sekä innovaatiot ja muutos. Painoalueet on esitelty tarkemmin oppiaineen verkkosivuilla.

Yhteisöviestinnän oppiaine on mukana useissa tutkimushankkeissa. Ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet on listattu alla.

  • 2014 - 2015 TAO: Uusien mediamainonnan muotojen läpinäkyvyys verkossa (Helsingin Sanomain Säätiö)
  • 2012 - 2014 PEP: Public Empowerment Policies for Crisis Management (EU, Agora Center)
  • 2012 - 2014 CATO: CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures
    (EU)
  • 2011 - 2013 WEM: Mitä medialta odotetaan maineyhteiskunnassa? (Helsingin Sanomain Säätiö)
  • 2011 Maiseman tuotteistamisen strateginen hallinta ja kriittiset menestystekijät paikkamarkkinoinnissa (Sitra)
  • 2011 Leadership and collaboration in emergencies and crises (MSB)
  • 2008 - 2011 CrisComScore: Kriisiviestinnän tuloskortin kehittämishanke (EU)
  • 2009 - 2010 AVI: Aineettoman pääoman lisäarvo organisaatioiden innovaatiotoiminnassa (Tekes, Agora Center) 

Syyskuussa 2010 yhteisöviestintä-oppiaine isännöi Euprera 2010 -kongressia Communication in a changing society; dynamics, risks and uncertainty.