14.02.2019

Sivuaineopiskelijalle

Opiskeletko tai suunnitteletko kielten tai viestintätieteiden opiskelemista sivuaineena? Löydät tiedot tarjolla olevista opinnoista sekä opiskeluohjeita tämän sivun kautta.

Opinto-oikeuksien hakeminen

  • Laitoksessa on tarjolla sekä vapaita opintokokonaisuuksia että sellaisia, joissa edellytetään esim. lukion oppimäärän hallintaa. Tarkista valinnaisten opintojen portaalista, millaiset valintaperusteet kussakin oppiaineessa ovat. Jos olet KIMO-opiskelija, kieliaineiden haku- ja valintamenettelyt saattavat olla hieman erilaiset kuin muilla. 
  • hakulomake 

Opiskelun ohjeita sivuaineopiskelijalle

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa tarjolla olevat sivuaineopinnot

Opintojen nimi

Tarjolla olevat kokonaisuudet yliopiston valinnaisten opintojen portaalissa (aiemmin 'sivuaineportaali')

Vapaa vai haettava

Opetussuunnitelma

Opetusohjelma

Antiikin kulttuuri

 

Vapaa

Opetusohjelma 2018 - 2019

Englannin kieli

Haettava

Opetusohjelma 2018 - 2019

Opetusohjelma (pdf)

Espanjan kieli

 

Haettava

Opetusohjelma 2018 - 2019

Italian kieli

Linja B vapaa, linja A ja aineopinnot haettavia

Opetussuunnitelma 2017 - 2020

Opetusohjelma 2018 - 2019

Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys

Opintokokonaisuus

 Haettava

Opetusohjelma

Latinan kieli

 Vapaa

Opetusohjelma 2018 - 2019

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri

Opintokokonaisuus

Vapaa

Opetussuunnitelma 2017 - 2020

 

Romaaninen filologia

 Haettava

Opetusohjelma 2018 - 2019

Ruotsin kieli

Haettava

 

Saksan kieli ja kulttuuri

Haettava

 

Slovakin kieli ja kulttuuri

 Vapaa

 

Suomalainen viittomakieli

 Haettava

Opetusohjelma 2017 - 2018

Suomen kieli

Haettava

Suomen kieli
Opetusohjelma 2018 - 2019

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettaja
Opetusohjelma 2018 - 2019

Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yliopisto)

 Haettava

 

Venäjän kieli ja kulttuuri

Haettava

Opetusohjelma 2018 - 2019

Viestintä ja media

Perusopinnot

Vapaa

Opetusohjelma 2018 - 2019

Journalistiikka

Opintokokonaisuus (aineopintotasoinen)

Haettava

Opetussuunnitelma 2017 - 2020

Opetusohjelma 2018 - 2019

Viestintä (ent. puheviestintä)

Opintokokonaisuus (aineopintotasoinen)

Haettava

Opetusohjelma 2018  - 2019

Intercultural communication

Opintokokonaisuus

Vapaa

Opetusohjelma 2018 - 2019

Yhteisöviestintä

aineopinnot

Opinnot ovat tarjolla vain v. 2016 tai aiemmin yhteisöviestinnän sivuaineoikeuden saaneille

Opetusohjelma 2018 - 2019