17.09.2018

Ryhmämentorointi kieli- ja viestintätieteiden opiskelijoille

Ryhmämentorointi kieli- ja viestintätieteiden opiskelijoille. Uraohjausta ja mentorointia alumneilta

Ryhmämentorointi

Hei alumni! Haluaisitko mentoriksi? Ota yhteyttä projektitiimiin, yhteystiedot löytyvät tämän sivun lopusta.

Mitä on ryhmämentorointi?

Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa pientä noin 4 - 5 opiskelijan aktoriryhmää. Mentoroinnin tarkoituksena on tukea opiskelijoita omien työllistymishaaveiden kartoittamisessa ja niiden konkretisoinnissa. Mentorille ryhmämentorointi puolestaan antaa mahdollisuuden kehittää omia ohjaustaitojaan sekä saada opiskelijoilta uusia ajatuksia myös omalle työuralle. Ryhmämentoroinnissa yhdistyvät henkilökohtainen ohjaus ja vertaistuki.

Ryhmämentorointi toteutetaan opiskelijalähtöisesti yhteistyössä kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja työelämäpalveluiden kanssa.

 

Aikataulu ja hakeminen

Haku ryhmämentorointiin järjestetään 3.9. - 14.9.2018.  Ryhmämentoroinnin aloitustilaisuus on tiistaina 25.9.2018 ja päätöstilaisuus pidetään tiistaina 27.11.2018. Ryhmämentorointiin osallistuvien toivotaan sitoutuvan myös aloitus- ja päätöstilaisuuksiin.

Kenelle ryhmämentorointi on tarkoitettu?

Ryhmämentorointiin voivat hakea kaikki kieli- ja viestintätieteiden laitoksen pää- ja sivuaineopiskelijat.

Ryhmämentorointi on tarkoitettu ensisijaisesti loppuvaiheen opiskelijoille, mutta mukaan voivat hakea kaikki, joita työelämän kysymykset askarruttavat. Painotamme valinnassa opiskelijoita, joille työelämään liittyvien kysymysten pohdinta on erityisen ajankohtaista.

 

Ryhmien teemat ja mentorikuvaukset

Jokaisella mentoriryhmällä on oma teemansa, joka toimii ohjenuorana ja painotuksena mentorointitapaamisten sisällöille. Kutakin teemaryhmää ohjaa juuri sen alan asiantuntija. Ryhmät kuitenkin päättävät itse mentoroinnin aikana käsiteltävät aiheet, joiden ei tarvitse aina liittyä tiukasti ryhmän teemaan. Syksyn 2018 teemaryhmät ja mentorit ovat:

 

Mitä ryhmämentoroinnissa tehdään?

Kukin ryhmä määrittelee itse omat toiveensa ja tavoitteensa, mutta käsiteltäviä teemoja voivat esimerkiksi olla:

  • Itsetuntemus
  • Omien vahvuuksien tunnistaminen & kehittäminen
  • Ammatillisen identiteetin kehittäminen
  • Urasuunnittelu
  • Tulevaisuuden työelämän haasteet
  • Kiinnostavien työnantajien kartoitus
  • Oman osaamisen markkinointi

Ryhmätapaamiset ovat vapaamuotoisia - niiden sisältö ja toteutusmuoto on ryhmän itsensä päätettävissä. Ne voivat perustua pääasiassa keskusteluun ja erilaisiin itsetuntemusta lisääviin ja urapolkua kartoittaviin harjoituksiin.

Mentoroinnin ei tarvitse olla kuitenkaan pelkkää pönöttämistä – ryhmät voivat käyttää tapaamisten suunnittelussa luovuuttaan. Syntyvätkö parhaat ideat lempikahvilassa tai luonnon helmassa? Tapaamisia voi pitää missä vain!

 

Keitä mentorit ovat?

Mentorit ovat kieli- ja viestintätieteiden laitoksen alumneja, joilla on jo kokemusta työelämästä. Mentorit ovat eri aloilta niin, että ryhmät ovat mahdollisimman monipuoliset. Syksyn 2018 mentorit ja teemaryhmät löydät kohdasta "Ryhmien teemat ja mentorikuvaukset".

Löydät meidät myös Facebookista!

Lisätietoa syksyn 2018 Ryhmämentoroinnista

Réka Gruborovics, reka.r.gruborovics@student.jyu.fi
Iida Rapi, iida.e.rapi@student.jyu.fi