25.07.2017

Viestintä

Mihin kaikkeen humanisti pystyykään? Miten nähdä mahdottomuudet mahdollisuuksina? Puhe- ja ilmaisuviestinnän ammattilainen Panu haluaa ryhmässään innostaa viestinnästä kiinnostuneita.

kuva: Kira Hagström 

Panu Mäenpää, kuvaaja Kira Hagström

Mentori 

Panu Mäenpää 

Nykyinen titteli ja toimenkuva

 Viestinnän tekijä Viestintätoimisto Ellun Kanat Oy:ssä. Toimenkuvana viestintästrategioiden ja -suunnitelmien laatiminen ja jalkautus, PR, puhe- ja ilmaisuviestinnän kouluttaminen, perusviestinnän tekeminen. 

Opinto- ja työhistoria

Koulutus

FILOSOFIAN MAISTERI/JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, 2007

Pääaineena englantilainen filologia, sivuaineina puhe- ja ilmaisuviestintä, draamapedagogiikka, hungarologia, slovakin kieli ja naistutkimus.

UNIVERSITY DIPLOMA/UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY, 1998

Alempi korkeakoulututkinto näyttelemisestä ja ohjaamisesta, pääaineena postmoderni performanssitaide.

Relevantti työkokemus

 VIESTINNÄN TEKIJÄ/ELLUN KANAT OY, 2016-

Viestintäkonsultti ja asiakasvastaava. Asiakkaina yksityisiä ja julkisia toimijoita. Painopiste viestintästrategioissa ja niiden jalkautuksissa, puhe- ja ilmaisukoulutuksessa sekä yritysmielikuvassa.

 VASTAAVA TUOTTAJA/TUBECON OY, 2015-2016

Kotimaisen Tubecon oy:n toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteutus, monikanavainen viestintä.

TOIMINNANJOHTAJA/NUORI KULTTUURI-SÄÄTIÖ, 2012-2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu- ja kehittämiskeskuksen johtaminen, taidekasvatuksen ja kulttuurisen harrastustoiminnan edunvalvonta.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi?

Kulttuuri- ja järjestökentällä kouliintunut viestijä, joka uskoo viestien olevan yhtä vahvoja kuin se muoto, jolla ne esitetään. Viesteille on löydettävä oikeat kehykset, että sisällölle jää kaikki mahdollinen huomio. Puhe- ja ilmaisuviestinnän opinnot omaava innostuva innostaja, jolle mahdottomuudet ovat vain hieman hitaammin eteneviä mahdollisuuksia.

Millaisia ajatuksia valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä haluaisit jakaa opiskelijoille?

 Mahdollisimman laajalla yleissivityksellä pärjää missä vain. Työelämä opettaa kyllä kuhunkin tehtävään tarvittavat spesifit taidot. Vahvalla sivistyksellä selviää siihen saakka, kun oppii taidot. Oppimiseen oppiminen on kuitenkin suurin lahja, mitä voi itselleen antaa yliopistossa. Ja nöyryyden oppimiseen, uskalluksen kysyä, kun ei tiedä. 

Mitä itse odotat ryhmämentoroinnilta?

 Haluan kannustaa humanisteja ottamaan vallan maailmassa. Me tiedämme parhaiten ja siihen toivon kannustavani.