03.12.2018

Laitoksen harjoittelutuen hakeminen 2018

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Haussa oleva harjoittelutuen määrä

Harjoittelutukea voidaan myöntää 1 kk / oppiaine eli jokaisessa laitoksen pääaineessa yhdellä opiskelijalla on mahdollisuus saada yhden kuukauden harjoittelutuki vuonna 2018. Jos jostakin oppiaineesta ei ole tullut kriteerit täyttäviä hakemuksia hakuajan päättymiseen mennessä, tuki voidaan myöntää toisen oppiaineen opiskelijalle.

Työnantaja laskuttaa tuen laitokselta. Summa, jonka työnantaja voi laskuttaa, on pääsääntöisesti 1600 euroa (sisältää sivukulut ja vastaa n. 1300 euron harjoittelijapalkkaa).

Haun ehdot

Harjoittelutukea ei myönnetä

 • niille opiskelijoille, joilla on jo opetussuunnitelman mukaiset pisteet työharjoittelusta
 • niihin työpaikkoihin, joissa opiskelija on työskennellyt jo aiemmin
 • opettajaksi opiskeleville kielten opiskelijoille
 • ulkomaiseen harjoitteluun, paitsi jos kyse on harjoittelusta suomalaisissa organisaatioissa ulkomailla. Ulkomaisen harjoittelun rahoitus- ja tukimahdollisuuksista (esim. Erasmus, yliopiston matka-apuraha) on tietoa yliopiston työelämäpalveluiden verkkosivuilla.

Hakuprosessi

Hakuaika

 • Ensimmäinen haku 15.3.2018 mennessä. 1.5. jälkeen haku on jatkuva, kunnes harjoittelumäärärahat on käytetty. Haettavissa on yhden kuukauden harjoittelutuki 4-5 opiskelijalle. Tuki pitää laskuttaa kalenterivuoden 2018 aikana eli harjoittelun on alettava viimeistään marraskuussa.

Hakeminen

Kun olet mielestäsi löytänyt sopivan harjoittelupaikan ja päättänyt hakea sitä, ilmoita siitä heti koulutussuunnittelija Tiina Suomiselle. Näin laitos saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedon siitä, kuinka suurta kiinnostusta harjoittelutuen hakemiseen on. Tee ilmoitus lomakkeella ja lähetä se sähköpostin liitetiedostona Tiina Suomiselle, tiina.m.suominen at jyu.fi.

Varsinainen harjoittelutukihakemus kannattaa laatia siinä vaiheessa, kun sinuun on otettu yhteyttä hakemastasi paikasta (esim. kutsuttu haastatteluun). Laitoksen harjoittelutukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kuvailet itseäsi ja harjoittelua (johon haet tukea) seuraavasti:

 • Yhteystietosi, opinnot (pää- ja sivuaineet) sekä aikaisempi työkokemus
 • Perustelut harjoittelutuen hakemiselle, jotka sisältävät vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:
  • Mitkä ovat vahvuutesi ja osaamisalueesi?
  • Miten ko. työharjoittelu tukisi osaamisesi kehittämistä ja urasuunnitelmiasi?
 • Harjoittelun kesto, montako harjoittelukuukautta työpaikka maksaa ja montako tukikuukautta harjoittelupaikka edellyttää tai toivoo?

Liitä mukaan:

 • hakuilmoitus ja/tai mahdollisimman tarkka kuvaus haetusta/haettavasta harjoittelupaikasta ja työtehtävistä
 • harjoittelupaikkaan lähetetty/lähetettävä hakemus (vapaaehtoinen)
 • ansioluettelosi

Palauta harjoittelutukihakemuksesi sähköpostin liitetiedostona koulutussuunnittelija Tiina Suomiselle (tiina.m.suominen at jyu.fi, puh. 040 805 3227) viimeistään 15.3.2018. Toukokuun 2018 alusta alkaen haku on avattu uudelleen ja jatkuu lokakuulle asti tai kunnes määrärahat on käytetty loppuun. 

Miten harjoittelutuen saajat valitaan?

Harjoittelutuki voidaan myöntää pääsääntöisesti vain niissä tapauksissa, joissa harjoittelupaikka edellyttää harjoittelutukea palkatakseen opiskelijan. Sivun alussa mainittujen haun ehtojen tulee täyttyä ja harjoittelun tulee täyttää kunkin oppiaineen harjoittelulle asettamat vaatimukset. Päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon myös opiskelijan harjoittelutukihakemus ja siinä esitetyt asiat ja tiedot.