05.12.2017

Työelämätuntemusopintojen suoritustapoja lv. 2017-2018

 

Monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi ja viittomakielen asiantuntijoiksi opiskelevat voivat suorittaa työelämätuntemuksen työharjoitteluna, työelämäprojektina tai työelämäkurssina.

Lukuvuonna 2017-18 työelämätuntemusopintojakson  5 op voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

Voit kerätä tarvittavat 5 opintopistettä myös pienemmistä osista. Opinnot huomioidaan niiden alkuperäisillä koodeilla, joten koodeja ei tarvitse muuttaa. HUOM! Työelämätuntemuksen opintopisteet voivat sisältyä jo kandidaatintutkintoon. Tällöin niitä ei lasketa osaksi maisterintutkinnon pisteitä, mutta työelämätuntemusta ei myöskään tarvitse suorittaa uudestaan.   

  • Jos sinulla on käytynä jokin kurssi, jonka hyväksymisestä työelämäopinnoiksi olet epävarma, kysy asiasta Tiina Suomiselta.