25.04.2017

Kielitieteiden työssäoppimisohjeet lv. 2016-2017

Työelämätuntemus osana tutkintoja
 

Kielten laitoksen opetussuunnitelman mukaan sen kaikkien pääaineopiskelijoiden FM-tutkintoon (tai HuK-tutkintoon) kuuluu vähintään 5 op työelämätuntemusta kartuttavia opintoja.

Aineenopettajaksi opiskelevien työelämätuntemus karttuu pedagogisten aineopintojen osana suoritettavassa harjoittelussa. He voivat halutessaan suorittaa myös valinnaisen opintojakson KLSY107 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

Monialaisiksi kieliasiantuntijoiksi opiskelevat voivat suorittaa työelämätuntemuksen työssäoppimisena (=työharjoitteluna), työelämäprojektina tai työelämäkurssina.

Lukuvuonna 2016-17 monialaisen kieliasiantuntijalinjan työelämätuntemusopintojakson KLSY100  5 op voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

Voit kerätä tarvittavat 5 opintopistettä myös pienemmistä osista (esim. vieraiden kielten urakurssi 2-3 op edellisistä linkeistä löytyvien lisäksi). Opinnot huomioidaan niiden alkuperäisillä koodeilla, joten koodeja ei tarvitse muuttaa. HUOM! Työelämätuntemuksen opintopisteet voivat sisältyä jo kandidaatintutkintoon. Tällöin niitä ei lasketa osaksi maisterintutkinnon pisteitä, mutta työelämätuntemusta ei myöskään tarvitse suorittaa uudestaan.